Boşanma Tanıma Tenfiz

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Hakkınd Bilgiler

Bizimle İletişime Geçin

Tanıma Tenfiz Davası

Yurt dışında açılan boşanma davaları sonucunda evliliğini sonlandıran Türk vatandaşları açısından bu boşanma işlemi Türkiye’de direk olarak geçerli olmamaktadır. Yani diğer bir değişle yabancı mahkemelerin vermiş olduğu boşanma kararı sadece davanın açıldığı ülkede geçerlidir. O yüzden yurtdışında boşanmış kişiler Türkiye’de hala yasal olarak evli görünürler. Bu durum ileride, miras davalarına, mal paylaşımına, yeniden evlenme… gibi bir çok konuda sıkıntı yaşanmasına neden olmaktadır. Tanıma tenfiz davası açılarak bu sorun çözülebilir. Tanıma tenfiz davası, bireylerin yabancı ülkede verilen mahkeme kararlarını ülkemizde geçerli kılmak adına açmaları gereken dava türüdür.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Tanıma tenfiz davası açmak isteyen bireylerin yurtdışında almış oldukları mahkeme kararını ülkemizde de geçerli kılabilmek için davayı açmaları gereken yetkili mahkeme Aile Mahkemeleridir. Bireyler hali hazırda yurt dışında ikamet ediyor ve Türkiye’de bir ikamet adresleri bulunmuyor ise bu davayı İstanbul’da, Ankara’da ya da İzmir’de açabilirler.

 Tanıma Tenfiz  Davası Ne Kadar Sürer

Tanıma tenfiz davası açarak yurtdışı boşanma işlemlerini ülkemizde geçerli kılma amacında olan kişilerin bu süreçte izleyeceği yol boşanma tanıma tenfiz davası süresini direk olarak etkilemektedir. Yurtdışındaki boşanmanın ülkemizde tanınması ve tenfizi için her iki tarafın da Türkiye’de bulunan boşanma avukatları ile boşanma tanıma tenfiz davası açmaları önerilir. Bu şekilde gerekli hukuki prosedürler hızlı ve doğru bir biçimde yerine getirilebilmekte ve bireyler davanın açılacağı yer mahkemesinin iş yüküne göre 1 hafta ile 3 ay arasında bir sürede boşanma tanıma tenfiz işlemi gerçekleştirebilmektedir.

Tanıma tenfiz davalarında merak edilen bir diğer husus ise tanıma tenfiz davası ücreti olmaktadır. Bu konuda da bireylerin süreci yürütme şekilleri boşanma tanıma tenfiz davası ücretini belirlemektedir. Örneğin yabancı mahkemede boşanmış iki eşin de Türkiye’de tanıma tenfiz avukatı tutmaları durumunda süreç hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağından daha düşük maliyet ortaya çıkacaktır. Avukat tutmamanın daha ucuz bir yöntem olacağı düşünülse de davanın 2 3 yıl sürebileceği ve bireylerin sürekli duruşmalara katılıp davayı takip etmesi durumlarından dolayı maliyet daha fazla olabilmektedir.

Boşanma tanıma tenfiz davası belgeleri ile birlikte bireylerin uzman bir boşanma tanıma tenfiz davası avukatı ile bu davayı açmaları onların en kısa süre içerisinde boşanmalarının ülkemizde tanınması ve tenfizi ni sağlayacaktır.

Yurtdışında Boşanma

Yurtdışında boşanma durumunda bu boşanma işlemini gerçekleştiren bireylerin ülkemizde boşanma tanıma tenfiz davası açmaları gerekir. Boşanma tanıma tenfiz davası açılmaması durumunda yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanmanın ülkemizde hükmü yoktur. Bu da ilerki dönemde yeniden evlenememe, miras paylaşımında eski eşin pay alması, velayet, mal paylaşımı, boşanma tazminatı, nafaka alacağı gibi bir çok konuda sorun yaşanmasına neden olmaktadır.

 

Boşanmanın Türkiye’de Tanınması

Boşanmanın Türkiye’de tanınması, yurtdışı boşanmalarda verilen mahkeme kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi adına açılması gereken dava türüdür. Boşanma tanıma davası nasıl açılır, boşanma tanıma davası için gerekli belgeler nelerdir ve bu dava nerede açılır gibi ayrıntılı bilgiler için Boşanma Tanıma Davası Nasıl Açılır adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

 

Boşanmanın Türkiye’de Tenfizi

Boşanmanın Tenfizi kavramı, yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanmaya ilişkin maddi ve manevi sonuçların ülkemizde icra edilebilir olmasıdır. Örneğin yabancı mahkeme boşanma sonrası nafaka ödenmesine hükmetmiş olabilir. Bu noktada bu karar ülkemizde tanınmadığı için icra edilebilmesi de mümkün değildir. O yüzden Boşanmanın Türkiye’de tenfizi davası açılması gerekir. Bu dava aynı zamanda tanıma davası koşullarını da barındırması nedeniyle iki dava açmadan yalnızca boşanma tenfiz davası açarak yurtdışı boşanmaların ve sonuçlarının ülkemizde geçerli olmasını sağlayabilirsiniz. Boşanma tenfiz davası ile ilgili ayrıntılı bilgiyi “Boşanma Tenfiz Davası Nasıl Açılır” Adlı Yazımızda Bulabilirsiniz.

 

Yurtdışında Boşananların Açması Gereken Dava Nedir?

Yabancı ülkede yapılan boşanmalarda bu boşanmaya ilişkin mahkeme kararının ülkemizde geçerli olması adına yurtdışında boşananların açması gereken dava boşanma tanıma ve tenfiz davası olmaktadır. Boşanma tnaıma ve tenfiz davası açılmaması ilerde bir çok konuda sorunlar yaşanmasına neden olacağından yurtdışı boşanmaların kesinleşmesinden sonra hızlı bir şekilde Türkiye’de bu davanın açılması önerilir.

 

Tanıma Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Tanıma tenfiz davası açılacak görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yurtdışındaki mahkemelerde boşanmış çiftler, bu boşanmalarına ilişkin mahkeme kararlarının ülkemizde geçerli olabilmesi için boşanmanın tanınması ve tenfiz davası açmak adına İstanbul, İzmir ya da Ankara İllerinden birisine başvuru yapabilirler.

 

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası için Gerekli Belgeler

  • Yabancı Mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararının aslı
  • Yabancı mahkemede verilen boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu belirten şerh ya da apostil şerhi
  • Yurtdışı mahkemelerinde verilen boşanma kararının Türkçe’ye yeminli tercüman tarafından çevrilmesi, ve bu tercümenin noter ya da konsolosluklar aracılığı ile onaylatılması
  • Yırtdışında boşanan kişilerin pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopileri
  • Boşanma tanıma tenfiz davası için avukat tutulması durumunda avukat vekaletnamesi

 

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Konusu Olan Ülkeler

Almanya, Hollanda, İngiltere, Amerika, Avusturya, Kanada, İsviçre, Belçika, Fransa, Norveç, Avustralya, Azerbaycan,Türkmenistan,Rusya,Ukrayna,İsveç,Slovakya,Macaristan,İtalya,İspanya,Mısır,Japonya,Çin,Gürcistan,Bulgaristan,Yunanistan,Makedonya