Boşanma Tanıma Tenfiz

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Hakkınd Bilgiler

Bizimle İletişime Geçin

Author: Tanıma Tenfiz Avukatı

Boşanma Tenfiz Davası

Boşanma Tenfiz Davası

Yurtdışında açılan davalar sonucu alınan kararlar Milletlerarası Özel Hukuk’a göre bulunduğu ülke içerisinde geçerli olmaktadır. Buna göre yabancı ülkede boşanan Türk vatandaşları açısından gerçekleştirilen bu boşanma ülkemizde tanınmadığı gibi boşanma davasında verilen kararların ülkemizde geçerliliği de bulunmamaktadır. O yüzden yurtdışında boşanan kişiler, ülkemizde boşanma tenfiz davası açmak durumundadırlar. Boşanma tenfiz davası açılmasının amacı, yurtdışındaki mahkemenin […]

Read More

İsviçre’deki Boşanmanın Tenfizi

İsviçre’deki Boşanmanın Tenfizi

Tenfiz davası, yurtdışı mahkemelerin vermiş olduğu kararların ülkemizde icra edilebilmesi adına açılacak olan dava türüdür. İsviçre’de boşanan kişilerin, İsviçre mahkemelerince verilmiş olan boşanma kararlarına ilişkin icra edilebilir unsurlar ülkemizde direk olarak geçerli değildir. Yani İsviçre’deki boşanmaya ilişkin velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi hususların ülkemizde de geçerli olabilmesi için İsviçre’deki boşanmanın tenfizi davası açılmalıdır. Bu […]

Read More

Almanya’daki Boşanmanın Tenfizi

Almanya’daki Boşanmanın Tenfizi

Alman mahkemelerine açtığı boşanma davası sonrası bu boşanmanın ülkemizde de geçerli olabilmesi için boşanan çiftlerin Türkiye’de boşanma tanıma ve tenfiz davası açmaları gerekir. Tanıma ve tenfiz birbirinden farklı kavramlardır fakat, tenfiz davası açılması durumunda bu işlem aynı zamanda boşanmanın tanınmasını da sağlayabilmektedir. Almanya’daki boşanmanın tenfizi için bu ülke mahkemelerinde boşanan kişilerin ülkemizde tenfiz davası açmamaları […]

Read More

İngiltere’deki Boşanmanın Tenfizi

İngiltere’deki Boşanmanın Tenfizi

İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşlarının bu ülkede açmış oldukları boşanma davası sonucu evliliklerini noktalamaları durumunda bu boşanma hükmü ülkemizde geçerli olmamaktadır. Milletler arası özel hukuka göre her mahkeme kararı bulunduğu ülke içerisinde geçerlidir. O nedenle İngiliz Mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma da Türkiye’de geçerli olmamaktadır. İngiltere’deki boşanmanın tenfizi kavramı, İngiliz mahkemesinin vermiş olduğu boşanmanın ülkemizde icra edilebilir […]

Read More

Hollanda’daki Boşanmanın Tenfizi

Hollanda’daki Boşanmanın Tenfizi

Hollanda’da yaşayan Türklerin bu ülkede açtıkları boşanma davası sonucu evliliklerini noktalamaları durumunda bu boşanma Türkiye’de geçerli olmayacaktır. Hollanda’daki boşanmanın Tükiye’de geçerli olabilmesi için tenfiz davası açılması gerekir. Tenfiz davası, yurtdışı mahkeme kararlarının Türkiye’de icra edilebilmesi olarak nitelendirilir. Hollanda’daki boşanmanın Tenfizi için dava açılmaması durumunda bireyler, velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat, miras gibi bir çok konuda […]

Read More

Avusturya’daki Boşanmanın Tenfizi

Avusturya’daki Boşanmanın Tenfizi

Avusturya’da boşanma davası açarak bu ülke mahkemelerince evliliği sonlanan Türk vatandaşlarının, Türkiye’de boşanma işlemlerinin icra edilebilmesi için bu boşanmanın Türkiye’de tenfizi gerekir. Avusturya’daki boşanmanın tenfizi sağlanmadığı durumlarda ileride yeniden evlenmek istenilmesi, miras paylaşımı, tazminat ve nafaka, mal paylaşımı gibi hususlarda sıkıntılar yaşanacaktır. O yüzden Avusturya’da boşanan Türk vatandaşları açısından bu boşanmanın Türkiye’de tenfizi davası mutlaka […]

Read More

Amerika’daki Boşanmanın Tenfizi

Amerika’daki Boşanmanın Tenfizi

Amerika’da boşanma davası açarak bu ülke mahkemelerinde boşanan Türk vatandaşları açısından bu mahkemenin vermiş olduğu hükmün ülkemizde geçerliliği bulunmamaktadır. Milletler arası özel hukuk esaslarına göre her mahkeme kararı bulunduğu ülke içerisinde geçerlidir. O yüzden Amerika’daki boşanmanın tenfizi için Türk vatandaşlarının ülkemizde tenfiz davası açmaları gerekmektedir. Amerika’daki boşanmanın tenfizi için açılacak davalarda görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. […]

Read More

Fransa’daki Boşanmanın Tenfizi

Fransa’daki Boşanmanın Tenfizi

Tenfiz kavramı, yurtdışı mahkemelerinde alınan kararların Türkiye’de icra edilmesi anlamına gelmektedir. Fransa’daki boşanmanın tenfiz edilmesi ise fransız mahkemelerinde boşanan Türk vatandaşlarının bu boşanma işlemlerini Türkiye’de icra etmeleridir. Fransa’daki boşanmanın tenfizi için yurtdışında boşanmış Türk vatandaşlarının ülkemizde tenfiz davası açmaları gerekir.   Fransa’daki boşanmanın Tenfizi Nerede Yapılır? Boşanmanın tenfizi için açılacak tenfiz davalarında görev Aile Mahkemesindedir. […]

Read More

Almanya’daki Boşanmanın Türkiye’de Tenfizi Nasıl yapılır?

Almanya’daki Boşanmanın Türkiye’de Tenfizi Nasıl yapılır?

Almanya’da yaşayan bireylerin bu ülke mahkemelerine açmış oldukları boşanma davası sonucu evliliklerini yurtdışında bitirmeleri, bu evliliğin Türkiye’de de bittiği anlamına gelmemektedir. Milletler arası Özel Hukuk esasına göre her mahkeme kararı bulunduğu ülke içerisinde geçerlidir. O nedenle Almanya’da boşanma gerçekleştiren Türk vatandaşları bu boşanmanın Türkiye’de tenfizi işlemini yapmak durumundadırlar. Tenfiz davası yurtdışında alınan mahkeme kararlarının Türkiye’de […]

Read More

Tenfiz Davası Ücreti 2015

Yabancı ülkede gerçekleşen davaların ülkemizde tenfiz edilmesi istemiyle tanıma tenfiz davası açacak kişilerin bu süreçte merak ettiği konulardan birisi de tenfiz davası ücreti olmaktadır. Tenfiz davası ücreti içerisinde farklı unsurlar tanma tenfiz davası ücretini belirlemektedir. Örneğin gerekli belgelerin yurtdışından gönderilmesinin sağlanması, çeviri masrafları, dava harçları, tanıma tenfiz avukatı ücretleri gibi farklı kalemleri içerebilmektedir. Tenfiz Davası Ücreti […]

Read More