Boşanma Tanıma Tenfiz

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Hakkınd Bilgiler

Bizimle İletişime Geçin

Yabancı Ülkedeki Boşanmanın Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi

Yabancı Ülkedeki Boşanmanın Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi

Yabancı Ülke Mahkemelerine açılan boşanma davası sonucu evliliğin bitirilmesi durumunda bireylerin Türkiye’de boşanma tanıma tenfiz davası açmaları gerekir. Milletlerarası Özel Hukuk’a göre yurtdışı boşanma kararları ülkemizde tanınmamaktadır. O nedenle yabancı ülkedeki boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfizi gerekir. Aksi durumda boşanma kararının Türkiye’de tanınmaması, yabancı ülkede boşanan kişilerin Türkiye’de hala yasal olarak evli kabul edilmelerine neden […]

Read More

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nedir?

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nedir?

Yurtdışında yaşadığı dönem içerisinde bulunduğu ülke mahkemelerine açtığı boşanma davası sonucu evliliğini noktalayan bireylerin bu boşanma kararları Milletler arası Özel Hukuk’a göre ülkemizde tanınmamaktadır. Bu nedenle boşanma davası açarak yurtdışında evliliğini sonlandıran kişilerin Türkiye’de boşanma tanıma tenfiz davası açmaları gerekir. Boşanma tanıma tenfiz davası yurtdışı mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararlarının ülkemizde tanınması ve tenfizine yönelik […]

Read More

İtalya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

İtalya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

İtalya’da yaşayan Türk vatandaşlarının bu ülkede gerçekleştirmiş oldukları boşanma işlemleri Milletlerarası Özel hukuka göre ülkemizde tanınmamaktadır. Yani yabancı ülke mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararı Türkiye’de tanınmadığı için bireyler Türkiye’de hala yasal olarak evli görünmektedirler. Bu durumda yapılması gereken boşanmanın Türkiye’de tanınması için boşanma tanıma tenfiz davası açılmasıdır. İtalya’da boşanan Türklerin ülkemizde açacakları boşanma tanıma tenfiz […]

Read More

Tanıma Tenfiz Nedir?

Tanıma Tenfiz Nedir?

Tanıma tenfiz öbeği, çoğu zaman birlikte kullanılmakla birlikte esasen farklı kavramlardır. Tanıma; yurtdışında alınan mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması anlamına gelir. Tenfiz ise yurtdışı mahkemelerinin vermiş olduğu kararların Türkiye’de icra  edilebilmesini ifade eder. tanıma ve tenfiz kavramları birbirinden farklı olsa da açılacak tanıma ya da tenfiz davaları birbiri ile ilintilidir. Yurtdışında boşanma gerçekleştiren kişilerin boşanmanın tanınması […]

Read More

Boşanmanın Türkiye’de Tanınması Ne Kadar Sürer?

Boşanmanın Türkiye’de Tanınması Ne Kadar Sürer?

Yurtdışında boşanma davası açacan kişilerin boşanma kararları Milletlerarası Özel Hukuk esaslarına göre ülkemizde tanınmamaktadır. Bu durumda bireyler boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfizi için boşanma tanıma tenfiz davası açmalıdırlar. Boşanmanın Türkiye’de tanınması adına boşanma tanıma tenfiz davası açılmaması durumunda bireyler Türkiye’de hala yasal olarak evli görünecek ve yeniden evlenmek istemeleri durumunda evlilik gerçekleşmeyecektir. Boşanma tanıma tenfiz […]

Read More

İspanya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

İspanya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

İspanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının bu ülkede açmış oldukları boşanma davası sonucu evliliklerini noktalamaları durumunda Türkiye’de de boşanmanın tanınması için boşanma tanıma tenfiz davası açmaları gerekir. Milletler arası Özel Hukuka göre yabancı ülke mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararları ülkemizde tanınmamaktadır. O yüzden İspanya’da boşanma gerçekleştiren Türk vatandaşlarının Türkiye’de boşanma tanıma tenfiz davası açmaları gerekir. Aksi durumda […]

Read More

Almanya’da Boşandım Türkiye’de De Açmam Gerekiyor Mu

Almanya’da açılan boşanma davası sonucu Alman Mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma hükmü Türkiye’de tanınmamaktadır. O nedenle Almanya’da boşandım diyen Türk vatandaşlarının Türkiye’de de tanıma tenfiz davası açmaları gerekir. Boşanmanın Türkiye’de tanınması adına boşanma tanıma tenfiz davası açılmaması durumunda bireyler Türkiye’de hala yasal olarak evli görüneceklerdir. Bu da yeniden evlenilmek istenmesi durumunda evliliğin gerçekleşmemesine neden olacaktır.   […]

Read More

Kanada’da Boşandım Türkiye’de Dava Açmam Gerekir Mi?

Kanada mahkemelerince boşanma hükmü verilmiş Türk vatandaşlarını ülkemizde bu boşanmaları tanınmamaktadır. O nedenle Kanada’da boşanan kişilerin Türkiye’de boşanmanın tanınması adına boşanma tanıma tenfiz davası açmaları gerekir. Aksi durumda Kanada’daki boşanmanın Türkiye’de tanınmaması nedeniyle bu kişiler ülkemizde hala yasal olarak evli görüneceklerdir. [si-contact-form form=’1′]

Read More

Özbekistan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Özbekistan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Özbekistan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nedir? Özbekistan’da yaşayan veya bu ülkede yaşadığı dönemde Yunan Mahkemelerince boşanmasına hükmedilen Türk vatandaşlarının boşanma kararları Milletlerarası Özel Hukuk’a göre ülkemizde tanınmamaktadır. o nedenle Özbekistan’da boşanma gerçekleştiren vatandaşlarımızın Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmaları gerekir. Boşanma tanıma tenfiz davası açılmaması durumunda Özbekistan’daki boşanma ülkemizde geçerli olmadığından Özbekistan’da boşanan Türkler ülkemizde hala […]

Read More

Bulgaristan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Bulgaristan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Bulgaristan’da yaşayan Türk vatandaşlarının bu ülkede açtıkları boşanma davası sonrası evliliklerini noktalamaları durumunda Türkiye’de boşanmanın tanınması adına boşanma tanıma tenfiz davası açmaları gerekir. Boşanma tanıma tenfiz davası nedeni ise Milletlerarası Özel Hukuk esaslarıdır. Milletlerarası Özel Hukuk’a göre bireylerin boşanma Bulgaristan’da boşanma gerçekleştirmeleri ülkemizde tanınmamaktadır. Boşanma tanıma tenfiz davası açılmaması durumunda Bulgaristan’da boşanan Türkler ülkemizde hala […]

Read More